இடுகைகள்

பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நடந்த பட்டிமன்றம் !படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி

படம்
பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நடந்த பட்டிமன்றம் !
படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவிபெங்களூரு அல்சுர் ஏரி ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி

படம்
பெங்களூரு அல்சுர் ஏரி ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி


பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் கவிஞர் சேலம் பெ .செல்வக்குமார் எழுதிய "சாதாரணமல்ல பெண் "அறிமுகம் செய்யப்பட்டு

படம்
பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் கவிஞர் சேலம் பெ .செல்வக்குமார் எழுதிய "சாதாரணமல்ல   பெண்  "அறிமுகம் செய்யப்பட்டு, நூல் ஆசிரியருக்கு பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் தலைவர் திரு தாமோதரன் அவர்கள் பொன்னாடைப் போர்த்தி பாராட்டினார்.
கவிஞர் சேலம் பெ .செல்வக்குமாருடன் கவிஞர் இரா .இரவி .

படம்
கவிஞர் சேலம் பெ .செல்வக்குமாருடன்  கவிஞர் இரா  .இரவி .

மூதறிஞர் இரா .இளங்குமரனார் உரை

படம்
மூதறிஞர் இரா .இளங்குமரனார் உரை

பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் மூன்றாவது தளத்தில் உள்ள ஓவியங்கள் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி

படம்
பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் மூன்றாவது தளத்தில் உள்ள ஓவியங்கள் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி 
பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நடந்த கவியரங்கில் கவிஞர் இரா .இரவி கவிதை பாடினார்

படம்
பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நடந்த கவியரங்கில்
 கவிஞர் இரா  .இரவி கவிதை பாடினார் .